Szegedi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

2021–1–HU01–KA122–VET-000017021 - Fenntartói szerepvállalások jó gyakorlatainak megismerése – fenntarthatóság és digitalizáció a jövő szakképzéséért


2021–1–HU01–KA122–VET-000017021 - Fenntartói szerepvállalások jó gyakorlatainak megismerése – fenntarthatóság és digitalizáció a jövő szakképzéséért

Projekt összefoglaló

Nemzetközi jó gyakorlatok a Szegedi Szakképzési Centrumban

A Szegedi Szakképzési Centrum 2021-ben sikeresen pályázott a Tempus Közalapítvány KA122 Erasmus+ Mobilitási projektek - Rövid futamidejű mobilitási projektek a szakképzés területén című pályázati felhívásra. Ezzel a Szegedi Szakképzési Centrum szakképző intézményein kívül fenntartói szinten is elindult a nemzetköziesedés folyamata. A projekt a „Fenntartói szerepvállalások jó gyakorlatainak megismerése – fenntarthatóság és digitalizáció a jövő szakképzéséért” címet kapta, a projekt azonosító száma: 2021–1–HU01–KA122–VET-000017021, melynek keretén belül három partnerországba – Finnországba, Franciaországba és Németországba – tettek szakmai látogatást a Centrum munkatársai és szakképző intézményeinek igazgatói.

A projekt fő célja az volt, hogy a Centrum és iskolái minőségi szakképzési lehetőséget biztosítsanak tanulóik számára. Ehhez nélkülözhetetlen az európai jó gyakorlatok, trendek megismerése. Az Centrum szintű intézményi-, valamint a nemzetköziesedési stratégia és a szakképzés megújulása arra késztetett bennünket, hogy a magyar tapasztalatok mellett megismerjük és beépítsük az Európában bevált, sikeres és a piaci változásokhoz folyamatosan igazodó minőségi elemeket, hiszen partnereink országainak szakképzése nem csak Európában, hanem világszerte elismert. Oktatási profilunk partnereinkkel megegyezett - iskolarendszerű oktatástól a felnőttek oktatásán keresztül a piaci alapú képzésekig -, így az átvett jó gyakorlatok könnyen beépíthetők mindennapi működésünkbe. Az egyeztetésre, megismerésre kerülő fő témák - digitalizáció, fenntartható és környezettudatos szakképzés, inkluzív nevelés-oktatás - mindegyike kapcsolódik a felmért szükségleteinkhez, melyeket a fenntartói oldalról is megtapasztaltunk.

A digitalizáció, a fenntartható és naprakész tudás- és ismeretátadás, a környezettudatosság mindennapi szakképzésünk része, melyet azonban folyamatosan fejleszteni kell. A pandémia időszaka alatt átértékelődtek a tudás átadásának csatornái, nélkülözhetetlen lett az online módszerekkel megvalósuló ismeretek közvetítése, az oktatók digitális eszközhasználatának fejlesztése. A környezetvédelem, a környezettudatos szakmai tevékenység évek óta jelen van képzéseinkben, 2 iskolánk is Örökös Ökoiskola, azonban az európai uniós környezetvédelmi politika 2050-ig kitűzött céljait minden területen szeretnénk beépíteni iskoláink mindennapi működésébe. Feladatunknak tekintjük továbbá a befogadó iskolai környezet megteremtését, a további inkluzív oktatási módszertanok, gyakorlatok megismerését. Mindezek mellett a nemzetközi partnerkapcsolatok bővítése is célunk volt, mely elősegíti a hálózati együttműködés elindulásának folyamatát. Hosszútávon a megszerzett tudás kölcsönös elismerése, bekapcsolódás a hosszútávú mobilitásokba is cél.

A szakképzés színvonalának emelése érdekében az említett kulcstényezőkhöz (digitalizáció,

környezetvédelem, inkluzív nevelés) kapcsolódó gyakorlati megvalósítás megismerése, tapasztalatszerzés, majd ezek beépítése és működtetése a legfontosabb projektcél. Tanítványaink jövője szempontjából meghatározó, hogy olyan fenntartó, igazgató és oktató legyen az iskola falai között, aki képes és elkötelezett a szakma megszerzéséhez naprakész, használható és folyamatosan megújuló tudást biztosítani a napjainkban elvárható elvek és trendek mentén.

Fogadó partnereink voltak:

 • CFA de MFR de Vendée
 • Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung
 • TAMPEREEN KAUPUNKI, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

 

Beszámoló a Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung intézményben tett szakmai látogatásról • KIM
 • IKK
 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Szegedi Szakképzési Centrum

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 554 560

   E-mail: info@szakkepzesszeged.hu

   OM azonosító: 203052

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000134 | B/2020/002829


  2023Szegedi Szakképzési Centrum