Projektek

Letölthető Dokumentumok:

Gyakori Kérdések VállalkozásoknakTájékoztató VállalkozásoknakTájékoztató Gyakornokoknak
GINOP 5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki Program – támogató szolgáltatások

Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve, az Ifjúsági Garancia Rendszerbe ágyazva átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A vállalkozások számára a GINOP-5.2.4-16 pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése bér- és járuléktámogatás nyújtása formájában. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások kiemelt projekt keretében a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését. A projekt megvalósításában a Szegedi Szakképzési Centrum konzorciumi partnerként vesz részt.

A fő kedvezményezett a Győri Műszaki Szakképzési Centrum, a támogatás összege 1,2 milliárd Ft, a támogatás mértéke 100 %, a projekt tervezett befejezési dátuma 2020. április 30.


KEHOP-5.2.2-16-2016-00076 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése

A Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 160 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a támogatás aránya 100%.

A Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg. A pályázat keretében 224 db fokozott légzárású műanyag hőszigetelő ablakot, lépcsőházi nyílászárót valamint 3 db hőszigetelő tömörbetéttel rendelkező alumínium ajtót helyeztek el, összesen 689,9 m2-en.

Ezen kívül homlokzat és lábazat hőszigetelési rendszer kerül kialakításra 1265 m2 felületen 16 cm vastag szigetelő anyag felhelyezésével. Az 1187 m2 felületű tető hő és vízszigetelése szintén a projekt keretein belül valósulhatott meg. Villamos fogyasztásmérők kialakítása, meglévő villámvédelmi rendszer korszerűsítése és egyéb villamossági modernizáció is segíti az intézmény biztonságosabb és környezet tudatosabb működését a jövőben.

A fejlesztés eredményeként a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább.


KEHOP-5.2.11-16-2016-00010 Napelemes rendszerek telepítése a Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményeire

Pályázati támogatás segítségével napelemes áramtermelő rendszer kerül telepítésre a Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményein. A napelemes rendszer által termelt villamos energia lefedi az éves fogyasztás több mint 70%-át. A beruházás szorosan kapcsolódik ahhoz a nagyszabású fejlesztéshez, amelynek köszönhetően 2020-ra az ország egész területén sor kerül a villamos energia fogyasztás csökkentését célzó beruházásokra a költségvetési szerveknél, illetve a megújuló energiafelhasználás népszerűsítésére.

A Szegedi Szakképzési Centrum a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” (Kódszám: KEHOP-5.2.11) című pályázati felhívásra „Napelemes rendszerek telepítése a Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményeire” címmel benyújtott pályázata 239.435.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert annak érdekében, hogy az intézmények energia fogyasztásának jelentős része megtakarításra kerüljön, és megújuló energián alapuljon. A Szegedi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő épületek folyamatos kihasználtságuk során igen jelentős energiafogyasztással bírnak, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamos-energia nagymértékű kiváltása.

A projekt során a következő intézményekre kerülnek napelemek: Szegedi SZC Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája; Szegedi SZC Csonka János Szakképző Iskolája; Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolája; Szegedi SZC Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolája; Szegedi SZC Déri Miksa Szakképző Iskolája; Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája ; Szegedi SZC Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája; Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája A tervezett napelemes rendszerekkel a pályázó villamos energia költségének csökkentését szándékozunk elérni.

A több helyszínen telepített rendszerek összesített mérete: 407 kW.

Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 151,26 t/év.

Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 1491,8 GJ/év.

A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.