Külföldi nyelvtanulás

Külföldi nyelvtanulási program tájékoztató

Csoportos kiutazás


Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!


A 2019. december 16-án megjelent pályázati felhívás alapján kívánjuk Önöket ezúton tájékoztatni a 9. és 11. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók külföldi nyelvtanulási programjáról.


Csoportos tanulói kiutazásról akkor beszélünk, ha legalább 8 tanuló, a pályázó intézmény szervezésében, egy időpontban, egy nyelviskola által szervezett képzésben vesz részt, és a csoport tanulmányútjához a pályázó intézmény kísérőpedagógus(oka)t biztosít.


A tanulók a pályázati program keretében a célországi nyelvtanfolyamokon való részvételükhöz maximum 1500 euró vagy 1350 angol font, továbbá országtól függően110 000-167 000 forint (teljes ellátás biztosítása esetén), illetve 177 000-234 000forint (félpanziós ellátás biztosítása esetén) vissza nem térítendő pályázati támogatást nyerhetnek el.


Mi az Önök első feladata?

Szülőként:

 • szülői/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállaló nyilatkozat aláírása személyazonosságuk ellenőrzése mellett

Tanulóként:

 • a pályázó intézménnyel közösen a célország, a nyelviskola, valamint a nyelvi kurzus kiválasztása


Kísérőpedagógus

Az intézmény biztosítja a csoport létszámától függően a kísérőtanár(ok) jelenlétét. Ők azok, akik koordinálják a csoport utazását, a csoporttal együtt utaznak, a csoportos nyelvi képzés teljes időtartama alatt a kiutazó tanulók számára személyesen elérhetőek, a tanulók őket megkereshetik felmerülő problémáikkal. A problémák kezelése kapcsán a kísérőpedagógus szükség esetén együttműködik a nyelviskolával, Magyarország célországi konzulátusával, illetve a célország illetékes intézményeivel, hatóságaival. 

Pályázó intézmény feladata

 • A tanulók és kísérőpedagógusok utazásának megszervezése, az utazási jegyek megvásárlása. 
 • A tanulók és kísérőpedagógusok utazási biztosításának megkötése, amely kiterjed az utazás, illetve a külföldi tartózkodás alatt bekövetkező balesetek, betegségek, káresetek biztosítására, továbbá az útlemondás biztosítására. 
 • A tanulók szakmai, módszertani felkészítése a Külföldi Nyelvtanulási Programban való eredményes részvételre, beleértve a tanulók jogainak és kötelezettségeinek ismertetését. 


Időpont, időtartam

 • 2020. június 13. és augusztus 31. között lehet megvalósítani, beleértve az utazásokkal töltött napokat is
 • A nyelvi képzések időtartama 10 tanítási nap, amelynek keretében a tanulók összesen minimum 30 óra (ami 40 tanóra) időtartamban részesülnek nyelvi képzésben, továbbá számukra a fogadó nyelviskola további nyelvi képzést, tanórán kívüli tevékenységeket tart a képzési napokon. A tanulók az igénybe vett és támogatott nyelviskolai kurzuscsomag minden foglalkozásán kötelezően részt vesznek.
 • A tanulók csoportja a nyelviskolai képzést a tanítási napokon túl az utazással eltöltött napok és a pihenőnapok figyelembevételével teljesítheti.


Nyelvválasztás

 •  kizárólag azt az idegen nyelvet választhatják, amelyet a 2019/20-as tanévben az iskolában, tantervi keretek között tanulnak. Az az idegen nyelv is választható, amelyből a tanuló már korábban osztályozó vizsgát vagy előre hozott érettségi vizsgát tett, illetve amelyből a tanuló nyelvvizsgát szerzett.


A tanulók támogatása 

 •  nyelviskolai képzésekre maximum 1500 euró vagy 1350 angol font, továbbá országtól függően 110 000-167 000 forint (teljes ellátás biztosítása esetén), illetve 177 000-234 000 forint (félpanziós ellátás biztosítása esetén) összegben támogatás nyújtható, amely ösztöndíjként kerül a tanulóhoz. 
 • A támogatás pontos összegét a Támogató a tanulók csoportja és az intézmény által kiválasztott és a célországi nyelviskola által visszaigazolt nyelvi kurzus díja, illetve az utazási és biztosítási költségek, továbbá a megélhetési költségek számítása alapján nyújtja az alábbi táblázat alapján, a tervezett tevékenységek költségeinek biztosítására.A támogatás teljes összegét a tanuló előlegként kapja meg:


A tanulónak megítélt ösztöndíjból a Támogató a tanuló engedményezésével a nyelviskolai kurzus díját közvetlenül a nyelviskolának utalja, euróban/angol fontban. 

A nyelvi kurzus díja:

 • összesen legalább 30 óra (40 tanóra) képzés, 
 • nyelvi és kulturális programok, 
 • szállás, 
 • teljes ellátás, 
 • transzfer (a legközelebbi nemzetközi repülőtértől, vasúti pályaudvartól).
 • Amennyiben a választott nyelviskola félpanziós ellátást biztosít a tanulónak, abban az esetben a nyelviskolai kurzus díja maximum 1300 euró/1125 angol font lehet. 


A Támogató a tanuló engedményezésével az intézménynek forintban utalja az ösztöndíj fennmaradó részét, ami maximum 234 000 forint. 

A támogatásból az intézmény:

 • az utazási jegyeket megvásárolja,
 • a biztosítást megköti, 
 • az ösztöndíj fennmaradó részét a tanulónak maradéktalanul, a kiutazást megelőzően átutalja, mert az a tanuló célországi megélhetési támogatása. 


A tanuló a számára nyújtott ösztöndíj felhasználása kapcsán szakmai beszámolót készít, és benyújtja a nyelviskola részvételi igazolását.


Amennyiben a tanuló nem vesz részt a tanulmányúton, a nyelviskolai képzésben való részvételről nem rendelkezik a fogadó nyelviskola részvételi igazolásával, a szakmai beszámolót nem készíti el, a Támogató a támogatás teljes összegét visszaköveteli. 

A tanulót terheli annak bizonyítása, hogy a nem teljesítés neki fel nem róható okból történt.


A kiegészítő támogatás megítélése érdekében SNI tanuló esetében az intézmény a tanuló sajátos nevelési igényei kapcsán a vonatkozó szakértői vélemény(eke)t a pályázati felületen benyújtja. A Támogató az SNI tanulóra vonatkozó kérelmet szakértő bevonásával megvizsgálja, és a szakértő állásfoglalása szerint megítéli, hogy a tanulónak milyen összegű kiegészítő támogatásra van szüksége, és azt milyen típusú költségekre fordíthatja.


További információk találnak a https://www.knyp.hu/hu weboldalon.


Szeged, 2019. december 17.

 Erdélyi Margit, főigazgató