Vízügyi technikus

Vízügyi technikus

  • Képzés megnevezése: Vízügyi technikus
Leírás:

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

Kompetenciaelvárás:

Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:

- megismeri Magyarország vízrajzát, a hazai vízgazdálkodás sajátosságait;

- az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz, aszály) elhárítását végzi;

- a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, folyószabályozási és mezőgazdasági vízhasznosítási létesítmények tervezésében, engedélyezésében, fenntartásában és üzemeltetésében;

- vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával;

- ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről, részt vesz a vízminőségi kárelhárításifeladatokban;

- a települések víziközműveinek (víztermelés, víztisztítás, vízellátó hálózat, csatornahálózat, szennyvíztisztítás) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket végzi;

- alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátás vonatkozásában; a vízgazdálkodási (vízügyi, víziközmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás alapján;

- felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő elvégzésére, az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok végrehajtására;

- tevékenységét részben önállóan, részben mérnöki irányítás mellett végzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a természetet, és tenni szeretne a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

Ágazat: Környezetvédelem és vízügy

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Környezetvédelem és vízügy
Képzési idő 5 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Központi írásbeli köteles Igen
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Jelentkezési határidő 2020-08-31
Pályaalkalmassági Nem szükséges