Vízszigetelő (részszakma)

Vízszigetelő (részszakma)

  • Képzés megnevezése: Vízszigetelő (részszakma)
Leírás:

ONLINE formában is


A részszakma azonosító száma: 4 0732 06 13

Részszakma óraszáma: 600 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 400.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A vízszigetelő szakember ismeri az épület külső határoló szerkezeteinek, belső szerkezeteinek vízszigetelési technológiáit, azok folyamatának szabályait, az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat betartja. Egyéni és csoportos munkában vízszigetelési munkát végez. Építmény-és épületszerkezetek: lapostető és zöldtető rendszerhez, víznyomás ellen speciálisan alépítményi szerkezeti és uszoda vízszigetelést készít. Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szigetelési rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.


A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Vízszigetelési gyakorlata

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Részszakma megnevezése Vízszigetelő
Képzési idő (órában) 600
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Pályaalkalmassági Nem szükséges
Tanfolyam ára 400000