Villámvédelmi felülvizsgáló_INGYENES képzés

Iskolák, ahol megtalálható:

Villámvédelmi felülvizsgáló_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 07134008

Épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

Szakmai előképzettség:

Villanyszerelő 

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet,

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

     625 számú Villanyszerelő

     503 számú Villanyszerelő

     505 számú Villanyszerelő leágazásai

     505-1 Erősáramú berendezés-szerelő

     505-2 Épületvillamossági szerelő

     505-3 Vasútvillamossági szerelő

     505-4 Villamoshálózat-szerelő

     506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő

     33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

     07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő

     33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

     33 5216 03 számú Villanyszerelő

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján

     Villamosenergia-ipari technikus

     Épületvillamossági technikus

     Villamosgép és berendezési technikus

     Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     52 5422 01 Elektrotechnikai technikus

     52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus

     52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus

     07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus

     54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

     - villamos művek

     - villamos gépek

     - villamos energetika

     - épületvillamosítás

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő kreditekből legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

     a) Elosztó berendezések és védelmek

     b) Védelmek és automatikák

     c) Túláramvédelem

     d) Kapcsolástechnika

     e) Nagyfeszültségű technika és berendezések

     f) Szigeteléstechnika

     g) Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése

     h) Szigetelési rendszerek laboratórium

     i) Villamos berendezések és szigetelések

     j) Villamos művek

     k) Villamosenergia-átvitel

     l) Villamos energetika

    m) Villamosenergia-ellátás

     n) Villamos gépek és alkalmazások

     o) Villamos energia kisfeszültségű készülékei

     p) Villamos kapcsolókészülékek

     q) Villamos készülékek

     r) Villámvédelem

     s) Energetikai villamos készülékek és berendezése

     t) Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

     u) Épületenergetika

     v) Épületinformatika


Várható indulás: 2021. nyár


További információ:

Holdinger Szilvia 

62/554-565

holdinger.szilvia@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Villámvédelmi felülvizsgáló
Ágazat Elektronika és elektrotechnika
Szakmai előképzettség Szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő A szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat