Villamos biztonsági felülvizsgáló

Villamos biztonsági felülvizsgáló

  • Képzés megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgáló
Leírás:

ONLINE formában is


A képzés azonosító száma: 07134030

Képzés óraszáma: 180 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 250.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

Villanyszerelő

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

    625 számú Villanyszerelő,

    503 számú Villanyszerelő,

    505 számú Villanyszerelő leágazásai

    505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

    505-2 Épületvillamossági szerelő,

    505-3 Vasútvillamossági szerelő,

    505-4 Villamoshálózat-szerelő,

    506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

    07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

    33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,

    07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő

    33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

    33 5216 03 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

    34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

    4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Technikus

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

    Villamosenergia-ipari technikus,

    Épületvillamossági technikus,

    Villamosgép és berendezési technikus,

    Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

    52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

    52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

    52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

    07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,

    54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

    54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

    5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

   - villamos művek,

   - villamos gépek,

   - villamos energetika,

   - épületvillamosítás,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

   a) Elosztó berendezések és védelmek

   b) Energetikai villamos készülékek és berendezése

   c) Épületenergetika

   d) Épületinformatika

   e) Kapcsolástechnika

   f) Nagyfeszültségű technika és berendezések

   g) Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

   h) Smart Grid laboratórium

   i) Szigeteléstechnika

   j) Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése

   k) Szigetelési rendszerek laboratórium

   l) Túláramvédelem

   m) Védelmek és automatikák

   n) Villamos berendezések és szigetelések

   o) Villamos művek

   p) Villamosenergia-átvitel

   q) Villamos energetika

   r) Villamosenergia-ellátás

   s) Villamos gépek és alkalmazások

   t) Villamos energia kisfeszültségű készülékei

   u) Villamos kapcsolókészülékek

   v) Villamos készülékek

   w) Villámvédelem

   x) Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

          - Áramütés elleni védelem

          - Villamos berendezések

          - Villamos szigetelések és kisülések

                                                                     

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat


A képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

Épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, azaz az I. - Áramütés elleni védelem - és a II. modul -Erősáramú berendezések felülvizsgálata -eredményes teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. A tanúsítvány kiállításának alapja, az egyes modulok, képző által szervezett modulzáró vizsgáinak eredményes letétele.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgálói ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos biztonsági felülvizsgálói gyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Villamos biztonsági felülvizsgáló
Képzési idő (órában) 180
Szakmai előképzettség Szükséges: villanyszerelő vagy technikus vagy mérnök végzettség a képzésleírásban részletezettek szerint
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Szükséges: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat
Tanfolyam ára 250000