Villamos alállomás kezelő_INGYENES képzés

Iskolák, ahol megtalálható:

Villamos alállomás kezelő_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Villamos alállomás kezelő_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 07134012

Villamos alállomás kezelő a villamosenergia-rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátor állomásokban és nagyfeszültségű kapcsolóállomásokban (bele nem értve a középfeszültségű kapcsolóállomásokat), megfelelő helyismeret birtokában végez üzemeltetési feladatokat. Ilyenek például az állapotellenőrzés, a tervezett (üzemeltetési, létesítési vagy bontási) és üzemzavari beavatkozások felügyelete ill. azokhoz feszültségmentes munkaterület biztosítása, üzemzavarok okainak felismerése, azok elhárítása vagy szükség esetén intézkedés azok megszüntetésére. 

Adott feladat megkezdésekor – szükség szerint közben is - kockázatelemzést végez, mérlegel és dönt. Használja egyéni és csoportos védőeszközeit és ezt megköveteli minden alállomásba belépő vagy ott munkát végző személytől, munkacsoporttól. A rendelkezésre álló hírközlési csatornákon egyértelmű, világos, utasítás alapú kommunikációt folytat a hálózatfelügyeletet, távkezelést ellátó üzemirányító szolgálattal. Együttműködik a folyamatos és biztonságos energiaszolgáltatás fenntartásában. 

Távkezelt alállomások esetében – amennyiben helyszíni beavatkozásra van szükség - nagy biztonsággal kezeli a számítógépes kezelői munkahelyet. Folyamatosan képezi magát, elsajátítja az új munkavédelmi eszközök helyes használatát, helyszíni munkavégzés keretében megismerkedik az új technológiákkal, felújító oktatások kertében megtanulja a beépített új készülékek, berendezések szerkezeti felépítést, kezelését és veszélyeit.


Szakmai előképzettség:

Villanyszerelő: 

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

     625 számú Villanyszerelő

     503 számú Villanyszerelő

     505 számú Villanyszerelő leágazásai

     505-1 Erősáramú berendezés-szerelő

     505-2 Épületvillamossági szerelő

     505-3 Vasútvillamossági szerelő

     505-4 Villamoshálózat-szerelő

     506 számú Általános Villanyszerelő

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő

     33 5216 03 számú Villanyszerelő

     33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     34 522 04 Villanyszerelő

     33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján

     (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus

     (36.) Épületvillamossági technikus

     (42.) Villamosgép és berendezési technikus

     (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     52 5422 01 Elektrotechnikai technikus

     52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus

     52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus

     07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus

     54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

     12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

     - villamos művek

     - villamos gépek

     - villamos energetika

     - épületvillamosítás

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.


Várható indulás: 2021. nyár


További információ:

Holdinger Szilvia 

62/554-565

holdinger.szilvia@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Villamos alállomás kezelő
Ágazat Elektronika és elektrotechnika
Szakmai előképzettség Szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat