Vegyiáru eladó

Vegyiáru eladó

  • Képzés megnevezése: Vegyiáru eladó
Leírás:

ONLINE formában is 


A szakképesítés azonosító száma: 04163012

Képzés óraszáma: 80 óra 

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 94.000 Ft


A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

        Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

        Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A szakképesítéshez kapcsolódóan megszerezhető, azzal ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A vegyiáruk jelentős része az egészségre és a környezetre ártalmas, ezért a velük kapcsolatban végzett kereskedelmi feladatok az átlagosnál szélesebb körű ismereteket igényelnek. A vegyiáru eladó közvetlen személyes kapcsolatban áll a vevőkkel, tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Tisztában van a vegyiáru termékkörének raktározási, tárolási előírásaival, képes a raktárban alkalmazott eszközök, gépek, berendezések szakszerű használatára. Kreatívan a biztonsági szabályok betartásával helyezi ki a vegyiáru termékeket az eladótérbe. Az értékesítési területnek megfelelő kihelyezéseket megépíti, kialakítja, ismeri a veszélyes, kiemelten veszélyes osztályba sorolt vegyiáru termékek értékesítésének szabályait. A szezonalitásnak megfelelő termékcsoportokat ismeri. Tudja a termékek veszélyességi kategóriáit, és a hozzájuk tartozó termékjelöléseket, szimbólumokat. Szakszerű tájékoztatást nyújt a vásárlók számára, felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéért. Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből / katalógusból. Tudatos szakemberként digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, biztonsági előírásokat.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalom lebonyolítása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%


További információ:

Varga Zsuzsanna

Telefon: +36 30 781 4384 

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Vegyiáru eladó
Képzési idő (órában) 80
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges
Tanfolyam ára 94000