Vagyonvédelmi rendszerszerelő_INGYENES képzés

Iskolák, ahol megtalálható:

Vagyonvédelmi rendszerszerelő_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelő_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

A képzés azonosító száma: 10324020

Szakmai előképzettség: az alábbiak közül bármelyik szakképesítés, illetve végzettség megléte szükséges:

OKJ 34 522 03 Elektronikai műszerész, - OKJ 34 522 01 Elektromechanikai műszerész, - OKJ 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő, - OKJ 34 522 04 Villanyszerelő, - OKJ 54 523 01 Automatikai technikus, - OKJ 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő, - OKJ 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész, - OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus, - OKJ 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus, - OKJ 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő, - OKJ 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó, - OKJ 32 521 04 Órás, - OKJ 51 523 01 PLC programozó, - OKJ 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, - OKJ 54 523 05 Távközlési technikus, - OKJ 51 523 02 Távközlési üzemeltető, - OKJ 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő, - OKJ 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész, - OKJ 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus, - OKJ 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus, 3 A megfelelő elem kiválasztandó.4/11 - -OKJ 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus, - OKJ 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés, - 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész, - 4 0713 04 07 Villanyszerelő, - műszaki mérnökasszisztens, - mérnökinformatikus, - üzemmérnök-informatikus, - repülőmérnök, - mechatronikai mérnök, - villamosmérnök, - energetikai mérnök, - gépészmérnök, - jármű-üzemmérnök, - biztonságtechnikai mérnök

                                          

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező személy objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igények pontos, szakszerű kielégítésére hivatott olyan szakember, aki a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Munkaköre gyakorlása során a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, MABISZ ajánlások alapján az ügyfél igényének megfelelő szervezési, - kivitelezési javítási, beállítási munkákat teljesít. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést végez és árajánlatot ad. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet készít, valamint előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket. Telepíti a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. 

A különféle rendszereket számítógéppel felprogramozza és elvégzi a rendszer beállítását, próbáját. Képes és kész számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített védelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni. Érthető, egyértelmű tájékoztatást ad szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát dokumentálja, ez alapján elkészíti az elszámolást és a munkafolyamat lezárását. Biztonságtechnikai, - védelmi rendszer (elektronikus, mechanikai) kialakításához tanácsot, szakmai véleményt ad. 

Olyan személynek ajánlható e szakképesítés, aki elkötelezett a vagyonvédelem technikai kiszolgálása iránt, szeret elektronikai szereléseket végezni, ilyen kihívásoknak eleget tenni.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


Várható indulás: 2021. ősz


További információ:

Holdinger Szilvia 

62/554-565

holdinger.szilvia@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 200
Szakmai előképzettség A leírásban jelölt bármelyik szakképesítés, illetve végzettség megléte szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Várható indulási idő 2021. ősz