Üzletvezető

Üzletvezető

  • Képzés megnevezése: Üzletvezető
Leírás:

ONLINE formában is


A szakképesítés azonosító száma: 04165006

Képzés óraszáma: 140 óra 

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 139.000 Ft


A szakképesítés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

         Iskolai előképzettség: középfokú végzettség    

         Szakmai előképzettség:                       

                  Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02

                  Barkács áruházi eladó 04163

                  Bútorbolti eladó 04163

                  Drogerista 04163

                  Élelmiszer-eladó 04163 

                  Játékbolti eladó 04163 

                  Műszaki eladó 04163 

                  Ruházati eladó 04163 

                  Vegyi áru eladó 04163 

                  Virágkötő és virágkereskedő 02144 

                  Kereskedő és webáruházi technikus 5 0416 13 03 

                  Eladó szakképesítés 34 341 01

                  Gyógynövény eladó szakképesítés 35 341 02

                  Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés 31 341 05

                  Műszakicikk – eladó részszakképesítés 31 341 03

                  Virágbolti eladó részszakképesítés 31 215 01

                  Bolti hentes részszakképesítés 31 541 01

                  Kereskedő 54 341 01

                  Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01

                  Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 52 726 01

                                          

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: kereskedelem, minimum 1 év


A szakképesítéshez kapcsolódóan megszerezhető, azzal ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet. Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Következtetéseket von le a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Biztosítja a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet. Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést. Részt vesz az eladási árak meghatározó stratégiai és taktikai döntéseiben. Alkalmazza a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Ellenőrzi a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat végez, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezeli a házipénztárt. Betartja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Az előírások szerint kezeli a vásárlói panaszokat. Munkáltatói feladatokat lát el.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Üzletvezetői helyzetgyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%


További információ:

Varga Zsuzsanna

Telefon: +36 30 781 4384 

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Üzletvezető
Képzési idő (órában) 140
Iskolai előképzettség Középfokú végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Kereskedelem, minimum 1 év
Tanfolyam ára 139000