Távközlési technikus

Távközlési technikus

  • Képzés megnevezése: Távközlési technikus
Leírás:

A távközlési technikus digitális információ átvitelére alkalmas berendezéseket telepít, azokból hálózatokat épít (pl.: Internet és adatátviteli-, mobil-, műsorszóró hálózat). Ezen hálózatok berendezéseit üzemelteti, karbantartja, szükség esetén javítja. Munkája során műsorszóró kép- és hangátviteli rendszerek, adóberendezések, tápvonal és antennarendszerek, mikrohullámú adatátviteli berendezések, tápvonalak és parabola antennák telepítését és üzemeltetését végzi. Távközlési berendezéseken, forgalomirányítókon és kapcsolókon alapszintű konfigurálást végez, melyekből hálózatokat épít. Az elkészült összeköttetések üzemi paramétereit méri, minősíti, dokumentálja, eredményeit felhasználja hibadetektálásra és azok elhárítására. 

A telepített infokommunikációs berendezések menedzsment rendszereit kezeli, az abból nyert információkat rendszerezi, értelmezi, segítségükkel hibabehatárolást végez. Ellátja a távközlési hálózatok üzemviteli feladatait, nyilvántartási rendszereket kezel, operátori feladatokat lát el. Munkája során elsősorban csapatban dolgozik, de egyes részfeladatokat önállóan is képes elvégezni.  A technológia fejlődését követve tudását folyamatosan fejleszti.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium beiskolázásért felelős munkatársát!

Ágazat: Informatika és távközlés

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám Távközlési technikus
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Távközlési technikus
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Informatika és távközlés
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021.09.01.