Szigetelő

Iskolák, ahol megtalálható:

Szigetelő

  • Képzés megnevezése: Szigetelő
Leírás:

A szigetelő szakember ismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit, anyagait. Eszközöket, kéziszerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel. Ismeri az építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános és munkavédelmi előírásokat. 

Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és balesetvédelmi, illetve a környezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző munkafolyamatokat végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős munkavégzésre. Papíralapú és digitális építőipari műszaki rajzokat olvas, értelmez. Anyagjelölésekkel méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az épületek és építmények alapvető épületszerkezeteit, azok ábrázolási módjait. 

Egyszerű mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas le. Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. Irodai szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat kezel.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola beiskolázásért felelős munkatársát!

Ágazat: Építőipar

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Szigetelő
Iskolatípus Szakképző iskola
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Építőipar
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskola végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükskéges
Várható indulási idő 2021.09.01.