Szerelt burkolat építő

Szerelt burkolat építő

  • Képzés megnevezése: Szerelt burkolat építő
Leírás:

Nem OKJ rendszerű képzés

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzés nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/B020

A szerelt burkolat építő elvégzi a hátulról kiszellőztetett légréses rendszerrel működő burkolati rendszerek, alumínium fegyverzetű kompozit – szálcement – sávos alumínium - beton – trespa – HPL – összefoglaló néven: nagytáblás esztétikai burkolatok rögzítését kiviteli/szerelési tervek alapján. 

A munkavégzéshez szükséges alapvető szerelt burkolat építői ismeretek birtokában elvégzi az anyagszállításkor érkező anyagok lerakodását, deponálását. Önállóan méretre igazítja és rögzíti a burkolatokat, álmennyezeteket, árnyékolókat, előtetőket a rögzítési terveknek megfelelően. A munkavégzés során a rögzítési terv szerinti pozícióba szereli a burkolati elemeket. A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.

A tanúsítvány megszerzését követően az építőiparban tud elhelyezkedni.

A képzés moduljai

   - Szerelt burkolat építési és tartószerkezeti alapismeretek: 54 óra elmélet, 126 óra gyakorlat

   - Épületfizikai, szigetelési alapismeretek:  9 óra elmélet, 21 óra gyakorlat

   - Szerelt burkolat építői műszaki rajzolvasás: 24 óra elmélet, 56 óra gyakorlat

Számonkérés

Számonkérés egyszer lesz, a képzés végén szóbeli és gyakorlat záróvizsga-feladattal.

Szóbeli számonkérés: előre kiadott tételsorból, véletlenszerűen kihúzott tétel alapján.

Gyakorlati számonkérés: gyakorlati feladat.

A legalább 51%-ot elérő résztvevő „megfelelt” minősítést kap.

51% alatt „nem felelt meg” - meg kell ismételni a számonkérést.

A képzés zárása

Bizonyítványt kap, ha:

   - a vizsgát sikeresen teljesítette,

   - nem hiányzott többet a megengedettnél,

   - befizette a tanfolyam díját,

   - teljesültek a felnőttképzési szerződés pontjai.

Minden résztvevővel felnőttképzési szerződést kötünk.


További információ:

Habina Péter 

felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275 

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 290
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Egészségügyi alkalmasság Igen
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Igen
Tanfolyam ára 275000