Szerelt burkolat építő

Szerelt burkolat építő

  • OKJ szám:

Leírás:

Nem OKJ rendszerű képzés

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzés nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/B020

A szerelt burkolat építő elvégzi a hátulról kiszellőztetett légréses rendszerrel működő burkolati rendszerek, alumínium fegyverzetű kompozit – szálcement – sávos alumínium - beton – trespa – HPL – összefoglaló néven: nagytáblás esztétikai burkolatok rögzítését kiviteli/szerelési tervek alapján. 

A munkavégzéshez szükséges alapvető szerelt burkolat építői ismeretek birtokában elvégzi az anyagszállításkor érkező anyagok lerakodását, deponálását. Önállóan méretre igazítja és rögzíti a burkolatokat, álmennyezeteket, árnyékolókat, előtetőket a rögzítési terveknek megfelelően. A munkavégzés során a rögzítési terv szerinti pozícióba szereli a burkolati elemeket. A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.

A tanúsítvány megszerzését követően az építőiparban tud elhelyezkedni.

A képzés moduljai

   - Szerelt burkolat építési és tartószerkezeti alapismeretek: 54 óra elmélet, 126 óra gyakorlat

   - Épületfizikai, szigetelési alapismeretek:  9 óra elmélet, 21 óra gyakorlat

   - Szerelt burkolat építői műszaki rajzolvasás: 24 óra elmélet, 56 óra gyakorlat

Számonkérés

Számonkérés egyszer lesz, a képzés végén szóbeli és gyakorlat záróvizsga-feladattal.

Szóbeli számonkérés: előre kiadott tételsorból, véletlenszerűen kihúzott tétel alapján.

Gyakorlati számonkérés: gyakorlati feladat.

A legalább 51%-ot elérő résztvevő „megfelelt” minősítést kap.

51% alatt „nem felelt meg” - meg kell ismételni a számonkérést.

A képzés zárása

Bizonyítványt kap, ha:

   - a vizsgát sikeresen teljesítette,

   - nem hiányzott többet a megengedettnél,

   - befizette a tanfolyam díját,

   - teljesültek a felnőttképzési szerződés pontjai.

Minden résztvevővel felnőttképzési szerződést kötünk.


További információ:

Habina Péter 

felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275 

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 290
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Igen
Tanfolyam ára 275000
Tanfolyam akciós ára 0