Személyi edző_INGYENES képzés

Személyi edző_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Személyi edző_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 10145004

A személyi edző a fitnesz és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzői feladat mellett személyi edzői feladatot is képes ellátni. Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, valamint ezen túlmenően tartás- és mozgáselemzés mellett, izomegyensúlyt vizsgálni és CORE izomteszteket elvégezni. Krónikus betegeknek az orvossal konzultálva, javaslatait szem előtt tartva edzést tervezni és vezetni. Az ügyfél aktuális állapotából kiindul, igény szerint speciális edzéscélokat fogalmaz meg, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendel.

Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio gépeket, valamint különböző edzéseszközökkel végzett edzéseket, szükség esetén segítséget nyújt, és technikai hibákat javít vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításához, igény esetén személyre szóló edzéstervet készít. Az egészséges életmód megvalósításához a táplálkozás terén ajánlásokat fogalmaz meg. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram változtatására, edzéstervet módosít. A motorikus képességek fejlesztésének életkort figyelembe vevő szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet. Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet.

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző informatikai és audio-vizuális eszközök révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: személyi edző, fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.


Szükséges szakmai előképzettség:

A sport ágazat államilag elismert alábbi szakképesítései:

- Sportedző (a sportág megjelölésével)

- Sportoktató (a sportág megjelölésével)

- Fitness-wellness instruktor

- Aqua tréner - Csoportos fitness instruktor

- Fitness instruktor

- Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

- Tánc instruktor

Továbbá:

- Felsőfokú testkulturális szakképzettség

- Gyógytornász szakképzettség

A szakmai előképzettségként feltüntetett felsőfokú testkulturális szakképzettségnek a 157/2004. (V.18.) - a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló - kormányrendeletben szereplő, felsőoktatás keretében szerezhető szakképesítések fogadhatók el.


Várható indulás: 2021. ősz


További információ:

Habina Péter

62/554- 275

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Sport

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Személyi edző
Ágazat Sport
Szakmai előképzettség Sportedző (a sportág megjelölésével), Sportoktató (a sportág megjelölésével), Fitness-wellness instruktor, Aqua tréner - Csoportos fitness instruktor, Fitness instruktor, Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével), Tánc instruktor
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021. ősz
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges