Személy és vagyonőr_INGYENES képzés

Személy és vagyonőr_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Személy és vagyonőr_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES szakmai képzés

Szakképesítés száma: 10323009

  - A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. 

   - A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. 

   - Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. 

   - Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. 

  - Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. 

  - Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. 

  - Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. 

  - Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. 

  - Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. 

  - A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. 

  - Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. 

  - Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.


Várható indulás: 

Szegedi SZC Csonka János Technikum: 2021. ősz

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola


További információ:

Habina Péter

62/554- 275

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Rendészet és közszolgálat

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Személy és vagyonőr
Ágazat Rendészet és közszolgálat
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges