Sportedző (karate sportágban)_INGYENES képzés

Sportedző (karate sportágban)_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Sportedző (karate sportágban)_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 10145012

A karate sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai elemeit. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. 

Edzőversenyeket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.


Várható indulás: 2021. ősz


További információ:

Habina Péter

62/554- 275

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Sport

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Sportedző (karate sportágban)
Ágazat Sport
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő 1. kyu övfokozat megléte, valamint sportági jártasság igazolása és az országos sportági szakszövetség ajánlása szükséges