Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

  • Képzés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
Leírás:

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.

Kompetenciaelvárás:

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező:

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi,-eredményesen oktatja;

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri,-javítja;

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;

- a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;

- különböző ciklusú edzésterveket készít;

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Ágazat: Sport

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Sport
Képzési idő 5 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Központi írásbeli köteles Igen
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Pályaalkalmassági Szükséges