Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

  • OKJ szám: -

Leírás:

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.

Kompetenciaelvárás:

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező:

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi,-eredményesen oktatja;

- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri,-javítja;

- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;

- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;

- a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;

- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;

- különböző ciklusú edzésterveket készít;

- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;

- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;

- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Ágazat: Sport

Részletes adatok - Középiskola

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Sport
Szakmacsoport
Képzési idő 5 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Központi írásbeli köteles (bemeneti feltétel) Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2020. 09. 01.
Jelentkezési határidő 2020. 08. 31.
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Nem