Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)_INGYENES képzés

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 01194002

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. 

Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- nevelési/oktatási feladatokat értelmezni 

- együttműködni más szakemberekkel 

- szociális problémák felismerésére 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

- differenciált bánásmód alkalmazására 

- konfliktusok felismerésére és megoldásra 

- adekvát kommunikációra 

- tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére 

- rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére 

- ügyeleti feladatok ellátására - pontos, következetes munkára 

- módszeres munkavégzésre 

- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 

- általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

- pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni 

- a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére 

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

- köznyelvi és szakmai szöveget írni 

- információk gyűjtésére 

- önművelésre


További információ:

Habina Péter

62/554- 275

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Pedagógia

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
Ágazat Pedagógia
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges