Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

  • Képzés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)
Leírás:

A felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.

A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő intézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás
Közreműködik az óvodai, iskolai tevékenységek előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában, felügyeli, kíséri a gyermekeket, részt vesz a szabadidős tevékenységének szervezésében. Ismeri a differenciált bánásmód szabályait, pedagógus irányításával alkalmazza, segíti a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, munkáját a családdal, speciális szakemberekkel végzi.


A szakképesítéssel rendelkező:
‒ Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs
‒ Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez
‒ Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi
‒ Szakember irányításával támogatja, segíti a fogyatékkal élő, SNI-s, BTM-es gyermekek tervezett fejlesztő programját


Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti és ismeri a gyermeki személyiség adott korosztályának jellemzőit, elfogadja, tudja szakember irányítása mellett végezni segítő, gyermeki személyiséget építő, szeretetteljes segítő és a gyermeki személyiségfejlődésének alárendelt munkáját.

Ágazat: Pedagógia

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakképesítés megnevezése Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakm
Iskolatípus Szakgimnázium
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Pedagógia
Képzési idő 5 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Központi írásbeli köteles Igen
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Pályaalkalmassági Nem szükséges