Műszakicikk eladó (részszakképesítés) - ONLINE képzés

Műszakicikk eladó (részszakképesítés) - ONLINE képzés

  • OKJ szám: 31 341 03

Leírás:

A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 03

Képzési nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/A115

Képzés óraszáma: 180 óra

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a  29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról (hatályos: 2016.09.01-től) a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.

Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-   segíteni az árubeszerzést

-   átvenni az árut

-   készletezési, raktározási feladatokat végezni

-   a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót

-   alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat

-   pénztárgépet kezelni

-   kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

-   értékesítési tevékenységet végezni

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

FEOR száma és megnevezése: 5113 Bolti eladó

A részszakképesítéssel betölthető munkakörök:

   - Alkatrész-értékesítő, eladó

   - Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó

   - Műszakicikk eladó

   - Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó

FEOR száma és megnevezése: 5113 Bolti pénztáros

A részszakképesítéssel betölthető munkakör:

 - Árupénztáros

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosítószáma és megnevezése:

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

11691-16 Eladástan

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

Tanfolyami költségek:

62.800 Ft (képzés díja) + 31.200 Ft (vizsgadíj)

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG!


További információ:

Varga Zsuzsanna felnőttképzési ügyintéző

Telefon: + 36 30 781 4384

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 180
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 94000
Tanfolyam akciós ára 0