Műszaki eladó

Műszaki eladó

  • Képzés megnevezése: Műszaki eladó
Leírás:

ONLINE formában is


A szakképesítés azonosító száma: 04163008

Képzés óraszáma: 80 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 94.000 Ft


A szakképesítés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A szakképesítéshez kapcsolódóan megszerezhető, azzal ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat. Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a készletek kezelésében, az értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben. A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat. A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti a műszaki cikkek kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval összefüggő ügyeket intéz.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Termékismeret és műszaki cikkek forgalmazása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Helyzetgyakorlat – áruforgalmi tevékenység

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%


További információ:

Varga Zsuzsanna

Telefon: +36 30 781 4384 

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Műszaki eladó
Képzési idő (órában) 80
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges
Tanfolyam ára 94000