Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője_INGYENES képzés

Iskolák, ahol megtalálható:

Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

Szakképesítés száma: 07134009

A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője - kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, engedélyköteles kiserőmű), - kiserőműben, vagy önállóan létesített tárolókapacitás villamos kivitelezését, hálózati csatlakozásának előkészítését, kiépítését, valamint a berendezések üzembe helyezését végzi. Munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez, dokumentációkat kezel és készít, azokat értelmezi, szükség esetén javítja, ehhez szoftvereket használ. Villamos-, és a termelő berendezés primer energiaforrásával összefüggő egyéb fizikai mennyiségeket mérő műszerekkel méréseket végez, ezek alapján jegyzőkönyveket készít. Villamos gépeket, teljesítményelektronikai eszközöket, segédüzemi energiaforrást szerel, ellenőriz, rajtuk hibabehatárolást végez. Védelmi-, automatikai-, szabályzási eszközöket szerel és paraméterez. 

Az általa létesített erősáramú berendezéseken ellenőrzést, felülvizsgálatot végez, üzemi próbát, üzembe helyezést hajt végre, próbaüzemet tart. Munkáját magas színvonalon, önállóan és felelősséggel látja el, a szakmai szabályok: szabványok, szabályzatok, műszaki előírások, a vonatkozó munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartásával. Megjegyzés: A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály alapján csak villamos hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező személy jogosult).


Szakmai előképzettség:

Villanyszerelő:

a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

     625 számú Villanyszerelő

     503 számú Villanyszerelő

     505 számú Villanyszerelő leágazásai

     505-1 Erősáramú berendezés-szerelő

     505-2 Épületvillamossági szerelő

     505-3 Vasútvillamossági szerelő

     505-4 Villamoshálózat-szerelő

     506 számú Általános Villanyszerelő

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő

     33 5216 03 számú Villanyszerelő

     33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     34 522 04 Villanyszerelő

     33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján

     (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus

     (36.) Épületvillamossági technikus

     (42.) Villamosgép és berendezési technikus

     (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

     52 5422 01 Elektrotechnikai technikus

     52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus

     52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus

     07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus

     54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

     54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

     5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

     villamos művek

     villamos gépek

     villamos energetika

      épületvillamosítás

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.


További információ:

Holdinger Szilvia 

62/554-565

holdinger.szilvia@szakkepzesszeged.hu

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője
Ágazat Elektronika és elektrotechnika
Szakmai előképzettség Szükséges
Iskolai előképzettség Középfokú végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Minimum 3 év erősáramú szakterületi gyakorlat