Logisztikai technikus

Logisztikai technikus

  • Képzés megnevezése: Logisztikai technikus
Leírás:

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás

Logisztika és szállítmányozás:

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. 

Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

Vasúti árufuvarozás:

A logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás szakmairányban) irodai környezetben átveszi az ügyféltől a vasútikocsi megrendeléseket és elvégzi a megrendelések visszaigazolását. Kiállítja és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú fuvarleveleket. Az ügyfél által átadott fuvarlevél adatokat rögzíti az intraneten és a belső informatikai rendszerben, szükség esetén kiegészíti azokat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a társszervezetek munkatársaival és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és minőségi szolgáltatást valósít meg. 

A fuvarozás lebonyolításához szükséges szerződéseket megköti, rendelkezésre bocsátja a megfelelő fuvarozási eszközt, az áru továbbításához szükséges vámtevékenységeket elvégzi, döntés-előkészítéshez elemzést végez, javaslatot tesz a menedzsment részére. Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség esetén eljár a rakodási rendellenesség megszüntetésénél. Elvégzi a feladó által kért szolgáltatásokat és a vonatfelvételt. Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést, koordinálja a vonatok, küldemények kezelését végző munkavállalók tevékenységét.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium beiskolázásért felelős munkatársát!

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Logisztikai technikus
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Közlekedés és szállítmányozás
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Logisztika és szállítmányozás szakmairány: nem szükséges, Vasúti árufuvarozás szakmairány: szükséges
Várható indulási idő 2021.09.01.