Létesítmény energetikus

Létesítmény energetikus

  • Képzés megnevezése: Létesítmény energetikus
Leírás:

ONLINE formában is


A képzés azonosító száma: 07135014

Képzés óraszáma: 400 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 370.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

       Szakmai előképzettségÉpületgépész technikus (5 0732 07 01)

                                          Épületgépész technikus (54 582 01)

                                          

A képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A létesítmény energetikus olyan épületgépész technikus, aki nagyobb létesítmények (társasházak, szállodák, területi hőközpontok, stb.) megvalósításakor a kiviteli tervdokumentáció alapján felügyeli a megfelelő energetikai berendezések és mérők szakszerű beépítését. Elvégzi az energetikai berendezések, mérőeszközök és az energiafelügyeleti rendszer beüzemelését. Kiértékeléseket készít a próbaüzem eredményei alapján, majd elvégzi a berendezések finomhangolását. Egy komplex energetikai rendszereket tartalmazó létesítmények esetén elkészíti az energetikai üzemeltetési és karbantartási ütemtervet, majd a terveknek megfelelően ellátja az üzemeltetési feladatokat, megszervezi és irányítja a karbantartási munkálatokat. Üzemelteti az energiafelügyeleti rendszert és ütemezett elemzéseket és kiértékeléseket készít a megtermelt energia mennyiségéről, illetve a létesítmény energiafelhasználásáról, majd energiaoptimalizálási javaslatokat ad az érvényben lévő jogszabályok, előírások betartásával. A feladatai ellátásához a képzés során komplex ismeretekre tesz szert a víz, a vízgőz, az éghető gázok, az oxigén, a hidrogén, a technológiai gázok és az egyéb fosszilis tüzelőanyagok alkalmazási területeivel, s azok fizikai és kémiai jellemzőivel, azokból kinyerhető energia felhasználásával. Megerősíti a tüzeléstechnikai ismereteit, melyeket a munkája során mind a lakossági, mind az ipari jellegű energiafelhasználással kapcsolatos elszámolási folyamatokban alkalmazza. Átfogó és alapos képet szerez a megújuló energia előállításával, termelésével, kapcsolatban, s gyakorlatot szerez az épületfizikai jellemzőket befolyásoló tényezőket mérési technológiáiban.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Létesítmény energetikai ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Energetikai ismeretek a gyakorlatban

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Létesítmény energetikus
Képzési idő (órában) 400
Szakmai előképzettség Szükséges: Épületgépész technikus (5 0732 07 01), Épületgépész technikus (54 582 01)
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges
Tanfolyam ára 370000