Kulturális rendezvény szervezője_INGYENES képzés

Kulturális rendezvény szervezője_INGYENES képzés

  • Képzés megnevezése: Kulturális rendezvény szervezője_INGYENES képzés
Leírás:

INGYENES képzés

A képzés azonosító száma: 03145001


A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el: Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit. Kulturális rendezvényeket tervez. Közművelődési projekteket valósít meg. Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában. Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést. Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit. Lebonyolítási forgatókönyvet készít. 

Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ. Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel. A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el. Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


Várható indulás: 2021. ősz


További információ:

Gárgyán Ildikó

62/554- 275

gargyan.ildiko@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 250
Iskolai előképzettség Érettségi
Várható indulási idő 2021. ősz