Közszolgálati technikus

Iskolák, ahol megtalálható:

Közszolgálati technikus

  • Képzés megnevezése: Közszolgálati technikus
Leírás:

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: közigazgatási ügyintéző szakmairány, rendészeti technikus szakmairány.

A közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási technikus megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Kompetenciaelvárás:

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:

- külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol;
- ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
- ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ;
- ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
- feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
- tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban;
- feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
- ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
- önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
- kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;

- őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
- ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;

- a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt;

- ellenőrzi a közterületeket;
- szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
- intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;
- visszatartja a bűncselekményen vagy szabálysértésen tetten ért személyt;
- alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
- együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
- lőfegyvert használ;
- alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Ágazat: Rendészet és közszolgálat

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Rendészet és közszolgálat
Képzési idő 5 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai előképzettség
Központi írásbeli köteles Nem
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Pályaalkalmassági Nem szükséges