Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus

  • OKJ szám: -

Leírás:

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Részt vesz a fuvareszközök személyszállításra, árufuvarozásra történő előkészítésében. Kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Megszervezi és lebonyolítja a fuvarozást vagy személyszállítást és a hozzá kapcsolódó komplex feladatokat.

A szakképzettséggel rendelkező:

   - részt vesz a személyszállítás, árufuvarozás operatív és irányítási feladataiban, a minőségmenedzsment ismeretek felhasználásával a leghatékonyabb módon használja fel az emberi és anyagi erőforrásokat,

   - elkészíti/beszerzi a szükséges, különféle árufuvarozással vagy személyszállítással összefüggő dokumentumokat, fuvarokmányokat, menetjegyeket kiad, ellenőriz, használja a folyamatokat (értékesít, utas-tájékoztatást, forgalomirányítást, árukövetést) támogató számítógépes rendszereket, informatikai hálózatokat,

   - kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, valamint betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat,

   - végzi a közúti/vasúti járművekkel, utasok, áruk szállításával összefüggő esetleges panaszok, károk, balesetek kapcsán felmerülő teendőket,

   - szervezi a közúti/vasúti járművek műszaki, biztonsági ellenőrzésével, karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat,

   - a nemzetközi fuvarfeladatok, személyszállítás szervezése, végzése során képes idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, megérti és használja az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

Ajánlott azok számára, akiket érdekelnek a vasúti, közúti, légi vagy vízi fuvarozással összefüggő feladatok, akik szeretik átlátni a célokat és részesei kívánnak lenni egy komplex munkakörnek.

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás

Részletes adatok - Felnőttiskola

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Felnőttoktatás
Ágazat Közlekedés és szállítmányozás
Szakmacsoport
Képzési idő 2 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2020. 09. 01.
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 0
Tanfolyam akciós ára 0