Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi technikus

  • OKJ szám: -

Leírás:

Környezetvédelem és vízügy ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok:

Természetvédelem szakmairány, Hulladékhasznosító, -feldolgozó szakmairány, Környezetvédelem szakmairány, Igazgatás szakmairány. 

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító

tényezők nagyságát, koncentrációját.

Kompetenciaelvárás: társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés.

A szakképzettséggel rendelkező:

- alkalmazza a szakmai előírásokat, - a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;

- nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;

- részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;

- kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;

- részt vesz pályázatírási munkákban;

- közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;

- részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban;

- részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban;

- részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;

- közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott mindenki számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

Ágazat: Környezetvédelem és vízügy

Részletes adatok - Felnőttiskola

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Felnőttoktatás
Ágazat Környezetvédelem és vízügy
Szakmacsoport
Képzési idő 2 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2020. 09. 01.
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 0
Tanfolyam akciós ára 0