Konfliktusok konstruktív kezelése - tréning

Konfliktusok konstruktív kezelése - tréning

  • Képzés megnevezése: Konfliktusok konstruktív kezelése - tréning
Leírás:

Képzési kör: „D”

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001297/2015/D022

Óraszám: 15 óra

A képzés formája: csoportos képzés (online/kontaktórás)

A programba való bekapcsolódás feltétele: 8 osztályos végzettség


A képzés célja:

A résztvevők készségszinten elsajátítsák a hatékony és eredményes konfliktuskezeléshez szükséges eszközöket. Ismerjék fel a saját, konfliktusokhoz való személyes viszonyulásukat, valamint ezen tudás birtokában képessé váljanak arra, hogy kontrollálni tudják saját viselkedésüket a különböző konfliktushelyzetekben. Ismerjék meg a konfliktusok forrásaira, dinamikájára és alternatív kezelési módjaira vonatkozó elméleti megközelítéseket és azt, hogy miként tudják ezt hasznosítani mindennapi konfliktushelyzeteik során. Sajátítsák el a konfliktuskezelés a minden napokban használt gyakorlatát. Használják a konfliktuskezelés eszköztárát és kommunikációs készségeit.

Tartalma:

I. A konfliktusok „természetrajza” - a konfliktusok kialakulásának, jellegüknek és feloldásának megismerése

    - Konfliktus definíciója

    - Konfliktusforrások

    - Lehetőségek és konfliktusok

    - Érték – és fejlődésnégyzet

    - Konfliktusdinamika

    - Konfliktusfajták és megoldások

    - Kiterjedési fok- elemzés

    - Szituációs elemzések

    - Erőszakmentes kommunikáció

II. Konfliktuskezelés

    - A konfliktusok kialakulásának elemzése

    - Storytelling

    - Konfliktuskezelési módszerek részletes megismerése, gyakorlása

    - „Konfilktusmendzsment”

    - Reflexiós/visszacsatoló gyakorlatok

    - Csoportdinamikai gyakorlatok

    - Moderációs módszerek alkalmazása


A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése.

Kiadásra kerülő dokumentum: tanúsítvány

Képzés költsége: 30. 000 Ft


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 15
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Nem
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 30000