Játékbolti eladó

Játékbolti eladó

  • Képzés megnevezése: Játékbolti eladó
Leírás:

ONLINE formában is


A szakképesítés azonosító száma: 04163009

Képzés óraszáma: 80 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 94.000 Ft


A szakképesítés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A szakképesítéshez kapcsolódóan megszerezhető, azzal ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A játékbolti eladó alkalmassá teszi az üzletet a vásárlók fogadására. Részt vesz az üzlet külső és belső képének kialakításában. Átveszi a beérkező árut, gondoskodik a megfelelő tárolásáról és kihelyezéséről. Az eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat, javaslataival segíti a vásárlói döntéseket. Vásárlói panaszt kezel, reklamációt intéz. Szakszerűen kezeli a pénztárgépet, pénzt, pénzhelyettesítő eszközöket, online és papíralapú számlát állít ki. Segédkezik az áru megrendelésében, visszáruzásban, használja ezek bizonylatait online és papíralapon. A digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot. Figyel a vagyon és áruvédelemre, közreműködik a leltárban, ismeri bizonylatait. Gondoskodik az üzlet nyitásáról és zárásáról. Külső megjelenése ápolt, magatartása etikus. Megőrzi magában a „homo ludens” a játékos embert és másokban is felébreszti a játék öröme iránti vágyat.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalmi és bizonylat ismeret

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Eladástechnikai helyzetgyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 80 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%


További információ:

Varga Zsuzsanna

Telefon: +36 30 781 4384 

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Játékbolti eladó
Képzési idő (órában) 80
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges
Tanfolyam ára 94000