Izometriás csőszerelő

Izometriás csőszerelő

  • Képzés megnevezése: Izometriás csőszerelő
Leírás:

Nem OKJ rendszerű képzés

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzés nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/B017

A jelentkezés feltétele: szakmai előképzettség, 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy 34 582 01 Csőhálózat szerelő vagy 34 521 06 Hegesztő

Az izometriás csőszerelő az izometrikus ábrázolásmóddal készült tervek alapján a technológiai csőszerelési munkákat végez, csővezetékek épít ki és a meglévőket karban tartja, a meghibásodások kijavítja. Az izometriás csőszerelő szakember izometriás csőszerelési és anyagismerettel rendelkezik, olvassa és készíti is izometrikus rajzokat. Ez alapján a szükséges segédanyagokat beazonosítja; az alapanyagokon a szükséges megmunkálásokat elvégzi. Rendelkezik az alapvető anyag, szerkezetvizsgálati és geometriai ismeretekkel. 

Elhelyezkedési lehetőség elsősorban ipari környezetben, a többi között erőművekben, gyárakban, finomítókban, vegyipari létesítményekben tud elhelyezkedni Izometriás csőszerelő munkakörben.

A képzés moduljai

  • Izometriás csőszerelő anyagismeret: 25 óra elmélet, 60 óra gyakorlat
  • Izometrikus rajzismeret: 24 óra elmélet, 56 óra gyakorlat
  • Izometriás csőszerelői ismeretek: 105 óra elmélet, 245 óra gyakorlat

Számonkérés

Számonkérés egyszer lesz, a képzés végén vizsga keretében.

A legalább 51%-ot elérő résztvevő „megfelelt” minősítést kap.

51% alatt „nem felelt meg” - meg kell ismételni a számonkérést.

A képzés zárása

Tanúsítványt kap, ha:

   - sikeres vizsga,

   - a hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket,

   - a felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

Minden résztvevővel felnőttképzési szerződést kötünk.


Részletes információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető 

Telefon: 62/554 – 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 350
Szakmai előképzettség Igen
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Igen
Tanfolyam ára 350000