Izometriás csőszerelő

Izometriás csőszerelő

  • OKJ szám: -

Leírás:

Nem OKJ rendszerű képzés

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

Képzés nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/B017

A jelentkezés feltétele: szakmai előképzettség, 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos vagy 34 582 01 Csőhálózat szerelő vagy 34 521 06 Hegesztő

Az izometriás csőszerelő az izometrikus ábrázolásmóddal készült tervek alapján a technológiai csőszerelési munkákat végez, csővezetékek épít ki és a meglévőket karban tartja, a meghibásodások kijavítja. Az izometriás csőszerelő szakember izometriás csőszerelési és anyagismerettel rendelkezik, olvassa és készíti is izometrikus rajzokat. Ez alapján a szükséges segédanyagokat beazonosítja; az alapanyagokon a szükséges megmunkálásokat elvégzi. Rendelkezik az alapvető anyag, szerkezetvizsgálati és geometriai ismeretekkel. 

Elhelyezkedési lehetőség elsősorban ipari környezetben, a többi között erőművekben, gyárakban, finomítókban, vegyipari létesítményekben tud elhelyezkedni Izometriás csőszerelő munkakörben.

A képzés moduljai

  • Izometriás csőszerelő anyagismeret: 25 óra elmélet, 60 óra gyakorlat
  • Izometrikus rajzismeret: 24 óra elmélet, 56 óra gyakorlat
  • Izometriás csőszerelői ismeretek: 105 óra elmélet, 245 óra gyakorlat

Számonkérés

Számonkérés egyszer lesz, a képzés végén vizsga keretében.

A legalább 51%-ot elérő résztvevő „megfelelt” minősítést kap.

51% alatt „nem felelt meg” - meg kell ismételni a számonkérést.

A képzés zárása

Tanúsítványt kap, ha:

   - sikeres vizsga,

   - a hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket,

   - a felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

Minden résztvevővel felnőttképzési szerződést kötünk.


Részletes információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető 

Telefon: 62/554 – 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 350
Szakmai előképzettség Igen
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Igen
Tanfolyam ára 350000
Tanfolyam akciós ára 0