Ipari informatikai technikus

Iskolák, ahol megtalálható:

Ipari informatikai technikus

  • Képzés megnevezése: Ipari informatikai technikus
Leírás:

Villamosipar és elektronika ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat-és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Kompetenciaelvárás:

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:

- számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít;

- adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz;

- ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazda-szintű üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és programozását;

- társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;

- képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.

Ajánlott mindenki számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum beiskolázásért felelős munkatársát!

Ágazat: Elektronika és elektrotechnika

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Ipari informatikai technikus
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Elektronika és elektrotechnika
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021.09.01.