Informatika orientáció - Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Informatika orientáció - Pénzügyi-számviteli ügyintéző

  • Képzés megnevezése: Informatika orientáció - Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Leírás:

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

Informatika orientációjú osztályunkba jelentkezők az informatikát a kerettantervi előírásnál magasabb óraszámban tanulják. Mivel az informatikához szükség van az angol nyelv ismeretére, az első évtől angolt tanítunk, de azok számára, akik általános iskolában nem tanultak angol nyelvet, biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. A képzés többek között jó alapozást jelent a gazdasági informatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus felsőfokú képzésekhez.

Kompetenciaelvárás:

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A szakképzettséggel rendelkező:

- érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;

- képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;

- ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;

- képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;

- elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;

- ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;

-  közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;

- részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;

- közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;

- ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;

- számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;

- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Ágazat: Közgazdaság

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Közgazdaság
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Központi írásbeli köteles Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2020-09-01
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem