Háztartásvezető

Háztartásvezető

  • Képzés megnevezése: Háztartásvezető
Leírás:

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint munkaterület leírása:

- közreműködik a gyermek számára nevelést/oktatást biztosító intézmény nevelési/oktatási tevékenységének elvégzésében;

- segíti a kisgyermekek teljes körű ellátását, testi és pszichés szükségleteik kielégítését;

- nevelésük, fejlődésük támogatását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi;

- az ellátottaknak mindennapi életviteléhez segítséget nyújt, különösen a takarítás, a gondozás, a beteggondozás, a mosás, a bevásárlás és a főzés területén;

- a gyermekeknek megtanítja a testi, személyi gondozásukból adódó teendőket (fürdetés, öltöztetés, ruhacsere, ruházat javítása, ágyazás, ágyneműcsere, tisztítószerek biztosítása, mosás, takarítás, vasalás, étkeztetés), és ellenőrzi azok végrehajtását;

- végzi a napi takarítást, az időszakos nagytakarítást;

- biztosítja a kulturált étkezés feltételeit (terítés, asztalleszedés, étel konyháról történő átszállítása, étkezés utáni mosogatás);

- ügyel az élelmiszertárolás előírásainak betartására, a konyhai higiéniára;

- segíti az óvodapedagógus, nevelő tevékenységét;

- felelősséget vállal a rábízott gyerekekért;

- a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és gondozási tevékenységének következményeiért;

- empátiával fordul az ellátottakhoz és családjaikhoz;

- szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni az ellátottak nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit;

- tiszteletben tartja az ellátottak személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban;

- a területen dolgozó és vele együttműködő szakemberekkel személyesen, valamint alapvető infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.

Részletes adatok - Középfokú beiskolázás

Képzés jellege Iskolarendszerű
Részszakma megnevezése Háztartásvezető
Iskolatípus Szakiskola
Nappali rendszerű képzés Igen
Képzési idő Előkészítő évfolyammal 1+2 év, előkészítő évfolyam nélkül 2 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Központi írásbeli köteles Nem
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021-09-01
Pályaalkalmassági Nem szükséges