Grafikus

Iskolák, ahol megtalálható:

Grafikus

  • Képzés megnevezése: Grafikus
Leírás:

Kreatív ágazat - képző- és iparművészet terület 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál  vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során  vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan  vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző  szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok  igényes megoldására alkalmas.

Kompetenciaelvárás: Kreativitás, kézügyesség, önállóság, precizitás, jó kommunikációs készség,  együttműködési készség, szervezési készség, csapatmunka.      

   - jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas vállalkozásokban vállal  munkát;

   - fontos személyes tulajdonsága az együttműködési készség, a tervező  és kivitelező munkától függően sokféle megrendelővel és társszakma  képviselőivel dolgozik együtt;

   - tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen és tágabb vizuális  környezetének;

   - tervezőmunkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket  a megrendelő üzleti céljaival.

Ajánlott mindenki számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, ugyanakkor  aktívan részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó  emberként kíván együtt dolgozni az üzleti világ, a vállalkozói szféra szereplőivel. 

Ez a szakma a kreatív ipar sok más területével is kapcsolatban áll, az internet, a  mozgóképgyártás, a nyomdaipar, a média területei mind nyitva állnak a további fejlődés számára. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző rokon szakterületeken, valamint lehetősége nyílik továbbtanulásra  a művészeti egyetemeken.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Vedres István Technikum beiskolázásért felelős munkatársát!


Ágazat: Kreatív

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Grafikus
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Kreatív
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021.09.01.