Gépi vakoló (részszakma)

Gépi vakoló (részszakma)

  • Képzés megnevezése: Gépi vakoló (részszakma)
Leírás:

ONLINE formában is

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08

Részszakma  óraszáma: 480 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 290.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

        Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

        Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A gépi vakoló megismeri a kőműves szakma különböző tevékenységeit és alapvető technológiáit. A gépi vakoló építészeti és tartószerkezeti terveket olvas és értelmez. Ismeri és betartja a kivitelezési munkafolyamatok sorrendiségét, különösen tekintettel a vakolási munkákra. Eszközöket, kézi szerszámokat, villamos kéziszerszámokat, építőipari kisgépeket biztonsággal kezel. A gépi vakolási munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagokat ismeri, azokat szakszerűen használja. Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős munkavégzésre. Tervdokumentáció alapján, irányítással részt vesz az épületek vakolatainak kitűzésében. Hagyományos és korszerű vakolóanyagokkal kültéri és beltéri kézi és gépi vakolási munkákat végez. Vakológépet kezel. Vakoló munkaállványt épít és bont. Helyszíni felmérés és/vagy tervdokumentáció alapján meghatározza a vakolási munkák kivitelezéséhez szükséges anyagok mennyiségét. Egyéni védőeszközöket használ. A vakolási munkák munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait ismeri, és azokat tudatosan betartja.


A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gépi vakoló projektfeladat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Részszakma megnevezése Gépi vakoló
Képzési idő (órában) 480
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Pályaalkalmassági Nem szükséges
Tanfolyam ára 290000