Fitness-wellness instruktor

Fitness-wellness instruktor

  • Képzés megnevezése: Fitness-wellness instruktor
Leírás:

Sport ágazat 2 éves képzése,  amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A fitness-wellness instruktor a szabadidősport jellemző létesítményeiben tervez,  szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban  a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. Komplex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására.

Kompetenciaelvárás: ügyes mozgás, sportolói jártasság, jó fizikum, jó ritmusérzék, jó kommunikációs  készség, szakmai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező képes:                    

   - a fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa oktatott mozgásprogramokat  népszerűsíti;

   - változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart;

   - képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni;

   - a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot állít össze,  a terhelésintenzitást megfelelő módon szabályozza;

   - a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja;

   - a kellemes csoportlégkört megteremti, a csoporttagokat motiválja;

   - életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos  foglalkozásokat tervez és vezet;

   - a hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi;

   - szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat lát el;

   - az erőfejlesztő és kardio-gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen  felügyeli;

   - kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el.

Ajánlott mindenki számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége  oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

További információkért keresse fel a képzést indító Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium beiskolázásért felelős munkatársát!

Ágazat: Sport

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám -
Képzés jellege Iskolarendszerű
Szakma megnevezése Fitness-wellness instruktor
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Ágazat Sport
Képzési idő 2 év
Iskolai előképzettség Érettségi
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Várható indulási idő 2021.09.01.
Pályaalkalmassági Nem