Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

  • Képzés megnevezése: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
Leírás:

ONLINE formában is


A képzés azonosító száma: 07323004

Képzés óraszáma: 300 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 280.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

       Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének, tisztításának, vagy építésének, szerelésének, javításának területén végzett, igazolt 2 éves              gyakorlat


A képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

Egy képzett égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakember önállóan és csoportmunkában is képes újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek és azok tartozékainak szakszerű, a vonatkozó szabványoknak és a beépítésre kiválasztott szerkezetekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő építésére, szerelésére. A használatban lévő vagy újból használatba kerülő égéstermék-elvezető berendezéseken a szakember elvégzi a szükséges karbantartási, javítási munkálatokat, azok átépítését, béléscsövezését, utólagos belső vakolását, a szerelt égéstermék-elvezető berendezések újbóli hőszigetelését, keményhéjalását, rögzítéseinek megerősítését, a tisztítási-, ellenőrzési feltételek előírások szerinti kialakítását, valamint az ehhez szükséges szerkezetek (kéményseprőjárda, korlát, lépcső) kiválasztását, telepítését. A szakember a munkálataihoz építészeti és épületgépészeti terveket olvas és értelmez, illetve egyeztet a közreműködő szakemberekkel. Munkája során számítógépet használ, elvégzi a szükséges adminisztratív teendőket, valamint kiemelt figyelmet fordít a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Égéstermék-elvezető berendezések elmélete

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó szakfeladat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
Képzési idő (órában) 300
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Szükséges: Az égéstermék-elvezetés ellenőrzésének, tisztításának, vagy építésének, szerelésének, javításának területén végzett, igazolt 2 éves gyakorlat.
Pályaalkalmassági Nem szükséges
Tanfolyam ára 280000