Betonacél-szerelő (részszakma)

Betonacél-szerelő (részszakma)

  • Képzés megnevezése: Betonacél-szerelő (részszakma)
Leírás:

ONLINE formában is

A részszakma azonosító száma: 4 0732 06 12

Részszakma óraszáma: 480 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 410.000 Ft


A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

       Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

       Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A betonacél-szerelők az épületek vasbeton szerkezeteinek elkészítéséhez szükséges betonacélt szerelik. Kihúzza, egyengeti, méri, darabolja, hajlítja a betonacél szálakat. Az elkészített zsaluzatba elhelyezi és összeköti és rögzíti az acél szálakat. Statikus terveket olvas, ismeri a vasbetonhoz szükséges épületszerkezeti anyagokat, azok főbb jellemzőit és a beépítésükhöz szükséges technológiai folyamatokat. Munkájához a szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket működteti és a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva maradandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A betonacél-szerelő munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait ismeri, azokat tudatosan betartja. A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja.


A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése

 

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Betonacél-szerelő feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%


További információ:

Habina Péter 

Telefon: +36 20 950 32 53

habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Részszakma megnevezése Betonacél-szerelő
Képzési idő (órában) 480
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Pályaalkalmassági Nem szükséges
Tanfolyam ára 410000