Betanított festőmázoló

Betanított festőmázoló

  • Képzés megnevezése: Betanított festőmázoló
Leírás:

Nem OKJ rendszerű képzés

Képzés nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/B026

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány

A jelentkezés feltételei

  - alapfokú iskolai végzettség (befejezett 8 általános iskolai végzettség hiányában a képzés megkezdhető bemeneti kompetenciamérést követően, írás, olvasási, számolási készség megléte esetén)

  - betöltött 16. év

A képzésről

AZ ALAPOZÓ MUNKÁK BAJNOKA

A betanított festő-mázoló a festő, mázoló, tapétázó szakember munkáját segíti. Részt vesz a festési alapmunkálatokban – a felületek előkészítésében, tisztításában, a kisebb hibák javításában, felületi alapozásban, a felületkiegyenlítésben és a festék felületekre való felvitelében.

SZÜKSÉG VAN A SEGÍTSÉGRE

Az építőipar, illetve a festékipar fejlődésének köszönhetően egyre több ingatlan épül, kerül felújításra, ennek következtében egyre nagyobb az igény arra, hogy a festési munkálatokat olyan szakemberek végezzék, akik megfelelő idő alatt, jó minőségű munkát végeznek.

Számonkérés:

Számonkérés egyszer lesz, a képzés végén szóbeli és gyakorlat záróvizsga-feladattal.

Szóbeli számonkérés: előre kiadott tételsorból, véletlenszerűen kihúzott tétel alapján

Gyakorlati számonkérés: gyakorlati feladat

A legalább 51%-ot elérő résztvevő „megfelelt” minősítést kap.

51% alatt „nem felelt meg” - meg kell ismételni a számonkérést.

A képzés zárása: Tanúsítványt kap, ha:

   - a vizsgát sikeresen teljesítette,

   - nem hiányzott többet a megengedettnél,

   - teljesültek a felnőttképzési szerződés pontjai.

A részletfizetés módja: a kezdéskor a teljes összeg 50 % - ának befizetése, majd a tanfolyam befejezése előtt a másik 50 % - a.


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Egészségügyi alkalmasság Igen
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 145000