Barkács áruházi eladó

Barkács áruházi eladó

  • Képzés megnevezése: Barkács áruházi eladó
Leírás:

ONLINE formában is

A szakképesítés azonosító száma: 04163001

Képzés óraszáma: 100 óra

Képzési díj (képzés költsége + tanúsítványos vizsga költsége): 106.000 Ft


A szaképesítés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

     Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges


A szakképesítéshez kapcsolódóan megszerezhető, azzal ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A barkács áruházi eladó tájékoztatja a vevőt az eszközök, kézi- és elektromos szerszámok, géptartozékok, mérőműszerek használati, kezelési jellemzőiről. A barkácsoláshoz, ház körüli javításokhoz, szerelési munkákhoz használt barkács árukat, eszközöket, árut és kiegészítő termékeket ajánl az árukészletből/katalógusból. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. Pontosan vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt nyilvántartásokat. Készletezési, raktározási feladatokat, értékesítési tevékenységet végez. Előkészíti, értékesítésre kihelyezi és bemutatja az árukat. Kihelyezi az aktuális fogyasztói ártáblákat, árkijelzőket. Elkészíti vagy elkészítteti a dekorációt. Az előírásoknak a fogyasztói érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevői reklamációkat. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Kezeli a vásárlói adatbázist, előjegyzést vesz fel, megszervezi az áruk összeállítását és előkészíti a kiszállítást.


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.


A képesítő vizsga követelményei:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Termék és áruforgalmi ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

 

További információ:

Varga Zsuzsanna

Telefon: +36 30 781 4384 

E-mail: varga.zsuzsanna@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Szakképesítés megnevezése Barkács áruházi eladó
Képzési idő (órában) 100
Szakmai előképzettség Nem szükséges
Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság Szükséges
Előírt gyakorlati idő Nem szükséges
Tanfolyam ára 106000