Az önkormányzatok ügyfélszolgálati tevékenységének fejlesztése -tréning

Az önkormányzatok ügyfélszolgálati tevékenységének fejlesztése -tréning

  • Képzés megnevezése: Az önkormányzatok ügyfélszolgálati tevékenységének fejlesztése -tréning
Leírás:

Képzési kör: „D”

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001297/2015/D024

Óraszám: 9 óra

A képzés formája: csoportos képzés (online/kontaktórás)

A programba való bekapcsolódás feltétele: 8 általános végzettség

Előzetesen elvárt ismeretek: -


A képzés célja:

A résztvevő a tanfolyamot követően alkalmas legyen arra, hogy kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat. Megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozóan, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre. Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel.

Tartalma:

Az ügyfelek problémáinak megismerésén keresztül hogyan sikerül egy mindkét fél számára elfogadható, hatékony ügyfélkezelési mechanizmus kiépítése.

I. Az ügyintéző személyiségének szerepe az ügyfélkapcsolatokban

- Együttműködés a különböző típusú ügyfelekkel

- Személyes és a telefonos kommunikáció

- A hatékony ügyintézéshez szükséges információk megszerzése és rendszerezése

- Ügyfeleink tájékoztatása

- Az ügyintézés során felmerülő problémák megoldásának gyors és hatékony módszerei

- Az ügyfélszolgálati munka során keletkező stresszhatások kezelése

- A céghez, szervezethez való lojalitás hatása az ügyfélkapcsolatokra

II. A panaszkezelés mechanizmusának kezelése és hatékonyságának növelése

- A panaszok és reklamációk fogadása

- Az ügyfelekkel való tárgyalás irányítása, a problémák feltárása

- A valós panaszok orvoslása és az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás megtalálása

- Alaptalan panaszok és reklamációk kezelése

- Cégünk és az ügyfél érdekeinek összehangolás

- Mikor és hogyan mondjunk nemet?

- Az ismétlődő panaszok, kifogások és reklamációk kezelése

- A hosszú távú haszon elve és az ügyfelekkel való konstruktív együttműködés módszerei


A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése.

Kiadásra kerülő dokumentum: tanúsítvány

Képzés költsége: 15.000 Ft


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 9
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Nem
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 15000