Az önkormányzatok adminisztratív tevékenységének fejlesztése

Az önkormányzatok adminisztratív tevékenységének fejlesztése

  • Képzés megnevezése: Az önkormányzatok adminisztratív tevékenységének fejlesztése
Leírás:

Képzési kör: „D”

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001297/2015/D023

Óraszám: 9 óra

A képzés formája: csoportos képzés (online/kontaktórás)

A programba való bekapcsolódás feltétele: 8 általános végzettség

Előzetesen elvárt ismeretek: számítógép felhasználói ismeretek


A képzés célja: Korszerű irodai számítógépes programok használatával megoldani az önkormányzatok irat- és dokumentumkezelési feladatait.

Tartalma:     

   - korszerű irodai számítógépes programok használata (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő program),

   - irat- és dokumentumkezelés feladatai,

   - az ügyfélszolgálat leggyakoribb levéltípusai és jellemzőik,

   - a különböző ügyféltípusok írásos kommunikációjának jellegzetességei,

   - a stílus és a szóhasználat érzelmi hatása (pozitív - negatív), illetve ennek tudatosítása,

   - a személyre szóló, hivatalos levelezési forma,

   - a hivatalos levél részei,

   - az ügyfelek kérelmeire történő válasz:

       + a mérlegelés szempontjai

       + válasz jóváhagyással

       + válasz részleges jóváhagyással

       + válasz elutasítás esetén

   - a panaszos levelekre történő válasz az alábbi esetekben: jogos, részben jogos, jogtalan reklamáció

   - külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, elvégezni hagyományosan és elektronikusan.


A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése

Kiadásra kerülő dokumentum: tanúsítvány

Képzés költsége: 15.000 Ft


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő (órában) 9
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Nem
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 15000