Az önkormányzati munkatársak jogi ismereteinek fejlesztése

Az önkormányzati munkatársak jogi ismereteinek fejlesztése

  • OKJ szám: -

Leírás:

Képzési kör: „D”

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001297/2015/D021

Óraszám: 9 óra

A képzés formája: csoportos képzés (online/kontaktórás)

A programba való bekapcsolódás feltétele: 8 általános iskolai végzettség

Előzetesen elvárt ismeretek: jogi felhasználói ismeretek


A képzés célja:

A széles felelősségű helyi önkormányzatot az jellemzi, hogy a helyi érdekű közügyekben átfogó területi komplexitással jár el. Ezen ismeretek rendszerezése, elmélyítésére és rendszerezésére legyen képes a tanfolyam elvégzése után a résztvevő. 

 

Tartalma:

A különböző helyi lehetőségekkel és igényekkel rendelkező önkormányzatoknak különböző feladat- és hatásköreik vannak. A különbözőség létrejöhet mind az önként vállalt (fakultatív), mind a törvény által kötelezően (obligatóriusan) előírt feladat- és hatáskörökben. A közszolgáltatások zömét a törvények az önkormányzati alapszintre: a községek vagy a városok szintjére utalják. A széles felelősségű helyi önkormányzatot az jellemzi, hogy a helyi érdekű közügyekben átfogó területi komplexitással jár el. A települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, helyzete és egyéb más körülmények is.

Ezekben segít eligazodni a képzés.


A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése.

Kiadásra kerülő dokumentum: tanúsítvány

Képzés költsége: 15.000 Ft


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 9
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Nem
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 15000
Tanfolyam akciós ára 0