KEHOP-5.2.10-16-2017-00161

A Szegedi Szakképzési Centrum mórahalmi Garabonciás kollégiumának épületenergetikai fejlesztése


Projekt azonosító: KEHOP-5.2.10-16-2017-00161
Az Európai Únió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 61.795.000 Ft vissza nem térítendő támogatás (támogatási intenzitás: 100%)
Tervezett megvalósítás időszak: 2018.06.26. - 2019.06.01.
Megvalósítás helyszíne: 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 1/b (hrsz. 833/1)


Pályázati támogatás segítségével energetikai korszerűsítés valósul meg a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája Garabonciás Kollégiumán. A beruházás szorosan kapcsolódik annak a fejlesztési koncepciónak a megvalósításához, amelynek köszönhetően 2020-ra a hazai energiamegtakarítás jelentős eredményeket ér el az épületállomány energetikai felújításával. Ezek az épületenergetikai fejlesztések hozzájárulnak továbbá a megújuló energiaforrások részarányának emeléséhez, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 


A Szegedi Szakképzési Centrum a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt, „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” (Kódszám: KEHOP-5.2.10) című pályázati felhívásra „A Szegedi Szakképzési Centrum mórahalmi Garabonciás kollégiumának épületenergetikai fejlesztése” (azonosító szám: KEHOP-5.2.10-16-2017-00161) címmel benyújtott pályázata 61.795.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás közvetlen célja a kollégium épületének energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés, ill. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.


A projekt során a következő intézményre kerül napelem: Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája Garabonciás Kollégiuma. A tervezett napelemes rendszerrel a Szegedi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő épület villamos energia költségének csökkentését szándékozunk elérni. 


Az energetikai rekonstrukció során az alábbi munkafolyamatok kerülnek elvégzésre, amelyek segítségével az épület energiahatékonyságát növeljük:

1.  az épület homlokzati hőszigetelése,

2.  a födém szigetelése,

3.  külső nyílászárók cseréje,

4.  napkollektoros rendszer és

5.  napelemes rendszer telepítése.


A projektben vállalt indikátorok: 

  • További kapacitás megújuló energia előállítására: 0,04456 MW
  • A középületek éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése: 141 311,1104 kWh/év
  • Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése: 26,53 t/év 
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás csökkenés: 353,232 GJ/év
  • A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 145,44 GJ/év


A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.


Frissítés:

2019. január 7.

A kivitelezési munkálatok előrehaladása 2018. decemberében elérte az 50%-os készültségi fokot, így teljesült a projekt 1. mérföldköve. A projekt megvalósítása a tervezett ütemezésnek megfelelően halad.