GINOP-6.2.3-17-2017-00014

GINOP-6.2.3-17-2017-00014 Szegedi Szakképzési Centrum lemorzsolódással veszélyeztetett intézményeinek fejlesztése

A Szegedi Szakképzési Centrum a Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 549 548 558 forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a GINOP-6.2.3 projekt keretében a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére, a támogatás aránya 100%

A pályázat benyújtása során tagintézményeink annak érdekében fogalmazták meg a céljaikat, hogy csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, megerősítésre kerüljön a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitása, megtörténjen az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, eredményesebb legyen a szakképzés, valamint az, hogy az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében az iskolai teljesítmény javuljon.

Projektünkkel komplex megoldást kívánunk keresni a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás ellen is. A megvalósítás lehetővé teszi továbbá a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását, a szakképzésben résztvevő tanulók végzettségi szintjének növelését és továbbtanulási esélyeik javítását.

 Ennek érdekében a tagintézményeinkben széleskörű helyfelmérést készítünk a háttérben meghúzódó okokról, mindezt szakértők bevonásával és az intézmények pedagógusaival karöltve fogjuk végezni. Ezáltal egy olyan pontos képet kaphatunk, tanulóink helyzetéről, iskolai tanulmányait befolyásoló tényezőkről, amelyek mentén konkrét adekvált, válaszokat, cselekvést fogalmazunk meg, amelyet követően tagintézményi szinten intézkedési és fejlesztési tervek készülnek.

Projektbe bevont tanulóinkat csoportos foglalkozások keretében célirányosan fejlesztjük, hangsúlyt fektetve önismeretük, pozitív jövőképükre, mindez annak érdekében, hogy motiválttá váljanak tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.

Eddigiekben intézményeink humán erőforrással, programokkal, fejlesztéssekkel eszközölték a lemorzsolódás csökkentését, fókuszál, erre a markánsan jelenlévő problémára. Reményeink szerint a projektbe foglalt képzésekkel, a jó gyakorlatok összegzésével, olyan tudásanyagra teszünk szert, amelynek segítségével hosszú távon válnak képessé intézményeink a lemorzsolódás megakadályozásában.
Digitális Közösségi Alkotóműhely összefoglalóMit adott nekünk a GINOP 6.2.3 projekt? - Képes összefoglaló