Felnőttoktatás

SZAKMAKERESŐ

Képzés jellege
 • Képzés jellege
 • Iskolarendszerű
 • Tanfolyam
 • Hatósági F-gázos
Szakmai előképzettség
 • Szakmai előképzettség
 • Nem
 • Igen
 • Nem releváns
Iskolai előképzettség
 • Iskolai előképzettség
 • Nem
 • Igen
 • Nem releváns
Egészségügyi alkalmasság
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Nem
 • Igen
Előírt gyakorlati idő
 • Előírt gyakorlati idő
 • Nem
 • Igen

Leírás


A megújuló szakképzésről a legfrissebb információk ITT!


Tájékoztató a választható alapszakmákról a 2020/2021-es tanévtől


Nézze meg pályaválasztási magazinunkat is!


A felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű képzések - képzési-szervezési formától függően - nappali, esti és levelező, illetve az oktatás egyéb sajátos munkarendjében kerülnek megszervezésre.

Intézményeinkben a felnőttoktatás elsődleges feladata a már nem tanköteles korú tanulók szakmai és érettségi vizsgára történő felkészítése.

A szakmai képzések esetében célunk az, hogy tanulóinkat felkészítsük a jövő szakmai kihívásaira, a már meglévő szakmai tudásukat tovább bővítsék és megszerzett tudásukat hasznosítva sikeres szakemberekké váljanak a munkaerőpiacon.

Az érettségire történő felkészítés esetében olyan ismereteket adunk tanulóinknak, amelyek birtokában képesek lesznek bekapcsolódni a középfokra alapozott szakképzésekbe, illetve tudásuk alapján alkalmassá válhatnak felsőfokú továbbtanulásra.

A felnőttoktatás esetében – függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés, valamint a szakmai végzettséggel rendelkező tanuló részére a kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítés.