Felnőttek oktatása info

Felnőttek oktatásával kapcsolatos információk


A felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű képzések - képzési-szervezési formától függően - nappali, esti és levelező, illetve az oktatás egyéb sajátos munkarendjében kerülnek megszervezésre.


Intézményeinkben a felnőttoktatás elsődleges feladata a már nem tanköteles korú tanulók szakmai és érettségi vizsgára történő felkészítése.


A szakmai képzések esetében célunk az, hogy tanulóinkat felkészítsük a jövő szakmai kihívásaira, a már meglévő szakmai tudásukat tovább bővítsék és megszerzett tudásukat hasznosítva sikeres szakemberekké váljanak a munkaerőpiacon.


Az érettségire történő felkészítés esetében olyan ismereteket adunk tanulóinknak, amelyek birtokában képesek lesznek bekapcsolódni a középfokra alapozott szakképzésekbe, illetve tudásuk alapján alkalmassá válhatnak felsőfokú továbbtanulásra.


A felnőttoktatás esetében – függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés, valamint a szakmai végzettséggel rendelkező tanuló részére a kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítés.