Konfliktusok konstruktív kezelése - tréning

Konfliktusok konstruktív kezelése - tréning

  • OKJ szám: -

Leírás:

Képzési kör: „D”

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001297/2015/D022

Óraszám: 15 óra

A képzés formája: csoportos képzés (online/kontaktórás)

A programba való bekapcsolódás feltétele: 8 osztályos végzettség


A képzés célja:

A résztvevők készségszinten elsajátítsák a hatékony és eredményes konfliktuskezeléshez szükséges eszközöket. Ismerjék fel a saját, konfliktusokhoz való személyes viszonyulásukat, valamint ezen tudás birtokában képessé váljanak arra, hogy kontrollálni tudják saját viselkedésüket a különböző konfliktushelyzetekben. Ismerjék meg a konfliktusok forrásaira, dinamikájára és alternatív kezelési módjaira vonatkozó elméleti megközelítéseket és azt, hogy miként tudják ezt hasznosítani mindennapi konfliktushelyzeteik során. Sajátítsák el a konfliktuskezelés a minden napokban használt gyakorlatát. Használják a konfliktuskezelés eszköztárát és kommunikációs készségeit.

Tartalma:

I. A konfliktusok „természetrajza” - a konfliktusok kialakulásának, jellegüknek és feloldásának megismerése

    - Konfliktus definíciója

    - Konfliktusforrások

    - Lehetőségek és konfliktusok

    - Érték – és fejlődésnégyzet

    - Konfliktusdinamika

    - Konfliktusfajták és megoldások

    - Kiterjedési fok- elemzés

    - Szituációs elemzések

    - Erőszakmentes kommunikáció

II. Konfliktuskezelés

    - A konfliktusok kialakulásának elemzése

    - Storytelling

    - Konfliktuskezelési módszerek részletes megismerése, gyakorlása

    - „Konfilktusmendzsment”

    - Reflexiós/visszacsatoló gyakorlatok

    - Csoportdinamikai gyakorlatok

    - Moderációs módszerek alkalmazása


A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: a képzés tartalmi és formai követelményeinek teljesítése.

Kiadásra kerülő dokumentum: tanúsítvány

Képzés költsége: 30. 000 Ft


További információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető

Telefon: 62 / 554- 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu


JELENTKEZÉSI LAP


Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 15
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Nem
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 30000
Tanfolyam akciós ára 0